Sbor Českobratrské církve evangelické

v Praze – Braníku

Slovo poslání z bohoslužeb 20. srpna:

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,29–32)
  • Bohoslužby 25 května vedl bratr farář Aleš Wrana. Elektronická verze kázání na text Mt 15,10–20 je k dispozici v textové podobě i jako zvuková nahrávka. (formát MP3)
  • Každé další pravidelné nedělní bohoslužby se konají vždy v 9.30

Upozornění:

  • Pozvánka na DOROST:
    Pozvánka na DOROST: Všechny děti od 5 do 13 let zveme na každotýdenní setkání s účastníky „Malého tábora“ a s dalšími dětmi v tomto věku. DOROST v kostele ČCE Braník každý pátek od 15.30 do 17.30 hodin. Modřanská 1821/118, Praha 4 (zastávka Přístaviště. Dorost pořádá i víkendové výpravy a další zážitkové akce. Kontakt: Kiki – 776 883 087; Adélka – 605 375 764

Historie akcí

9. června 2017

Konala se Noc kostelů, ukázka z koncertu Rudolfa Měřínského a Jaroslava Kulhana
Více se dočtete v červnové Bráně na straně 10.

20. prosince 2015

Vánoční hra „Vánoční koledapodle stejnojmenného filmu Flinestoneovi a Charlese Dickense

18. prosince 2016

18. prosince 2016 Vánoční hra s názvem „Vánoční hra ZRUŠENA
Můžete si taktéž prohlédnout fotografie.

21. března 2015

21. března 2015 byla v našem kostele hostem Prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. Její přednášku o M. Janu Husovi si můžete stáhnout (formát MP3, 35,6 MB).

Kontakt

Sbor ČCE v Praze 4-Braníku
Modřanská 1821/118
147 00 Praha 4
Telefon (kancelář): 244 461 037 (mimo úřední hodiny záznamník)
Telefon (mobil faráře): 739 244 833
E-mail sboru: branik@evangnet.cz
E-mail faráře: jaroslav.pechar@evangnet.cz